Sponsors

General sponsor

Bank Zachodni WBK jest trzecią siłą sektora bankowego w Polsce. Coraz silniejszą pozycję zawdzięcza dynamicznemu rozwojowi, dobrym produktom, innowacyjności, konsekwentnemu budowaniu marki i stałemu dążeniu do perfekcji w relacjach z klientami.

W roku 2011 Bank Zachodni WBK dołączył do międzynarodowej Grupy Santander, która obsługuje ponad 100 mln klientów,  w 14 tysiącach oddziałów, w 30 krajach świata. Jest obecna m.in. w Hiszpanii, Polsce, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Portugalii, USA, Chile, Brazylii, Argentynie, Puerto Rico, Peru i Meksyku. Dzięki różnorodności rynków jest to jedna z największych grup finansowych świata i największa instytucja finansowa w strefie euro.

Bank Zachodni WBK is the third power of the banking sector in Poland. It owes the ever-growing robustness of its position to the dynamic development, excellent products, innovation, consistent brand development and relentless pursuit of perfection in the relationship with customers.

In 2011 Bank Zachodni WBK has joined the international Santander Group which serves over 100 million customers in 14 thousand branches in 30 countries. It is present in Spain, Poland, Great Britain, Germany, Portugal, the USA, Chile, Brazil, Argentina, Puerto Rico, Peru and Mexico. Thanks to the diversity of markets it is one of the world\'s largest financial groups and the largest financial institution of the euro zone.

Sponsors & partners